top of page
Dianthus carthusianorum Neulengbach 20160611 01_edited.jpg

Planta Europa Network ©

Planta Europa je mreža neovisnih organizacija i privatnih osoba koje zajedno rade na očuvanju europskih divljih biljaka i gljiva.
Conservatoire botanique national du Bassin parisien (Nacionalni prirodoslovni muzej, Pariz - FRANCUSKA-) osigurava tajništvo PE.

bottom of page